TÌM KIẾM MỘ PHẦN

Hướng Dẫn Sử Dụng

Đăng ngày 06/01/2021

Các Chức Năng Chính Ngắn Gọn của Cổng Tra Cứu Thông Tin Đất Thánh Giáo Xứ Vinh Đức (xem hướng dẫn đầy đủ tại đây)

1. Tìm Kiếm và Định Vị Mộ Phần

Tìm Kiếm

 • phần tìm kiếm luôn được hiển thị trong mọi trang của cổng tra cứu
 • nhập tên của người thân để tìm kiếm. trong trường hợp nhiều kết quả trả về theo tên đã tìm kiếm, thì có thể dùng thêm bộ lọc hoặc lướt theo danh sách trả về để tìm đúng bia vị người thân
 • có thể nhập tên đầy đủ hoặc một phần tên để tìm kiếm

Vị Trí và Định Vị

 • sau khi tìm kiếm đúng bia vị người thân và click chọn vào, sẽ biết được vị trí của mộ người thân trên Đất Thánh
 • nhìn vào bản đồ kế bên bia vị, sẽ thấy có hướng dẫn từ nhà Trung Tâm đến khu vực mộ của người thân

2. Đọc Kinh – Cầu Nguyện Cho Người Thân

 • sau khi tìm kiếm, click chọn bia mộ người thân sẽ có lựa chọn “Cầu Nguyện”
 • đây là phần được thiết kế để những người còn sống, đọc kinh tưởng nhớ cầu nguyện cho người thân yêu đã khuất theo các kinh cầu nguyện khi viếng mồ người thân
 • số lần đọc kinh thăm viếng, sẽ được hệ thống ghi nhận lại
 • sau khi đọc kinh cầu nguyện xong thì nhấn nút “Hoàn Thành”

3. Danh Sách Các Người Thân Trên Đất Thánh

 • để sử dụng đầy đủ tính năng của Phần Mềm, cần phải đăng ký và đăng nhập khi sử dụng phần mềm
 • đăng nhập để xác định danh tính, đồng thời để thêm mộ phần những người thân yêu vào danh sách của mình
 • khi có danh sách người thân, hệ thống sẽ hiển thị tất cả bia vị của người thân theo các mối quan hệ đối với mình

4. Sơ Đồ Các Người Thân Trên Đất Thánh

 • khi đã có danh sách mộ người thân, phần sơ đồ giúp cho bạn định vị rất rõ ràng trên bản đồ và dễ dàng tìm kiếm khi đi viếng mộ trên Đất Thánh
 • là một tập hợp các chỉ dẫn đến những mộ người thân yêu hiển thị trong một bản đồ chung

5. Lịch Nhắc Ngày Giỗ Người Thân

 • với mỗi bia vị người thân, chúng ta có thể tạo các nhắc nhở cho những ngày giỗ chỉ định để giúp nhắc nhớ những ngày giỗ của người thân yêu đã khuất.

 

Tải về: Hướng Dẫn Sử Dụng Đầy Đủ


Videos Hướng Dẫn

 

1. Đăng Ký Làm Thành Viên

2. Tìm Kiếm Sau Khi Đăng Nhập

3. Videos hướng dẫn đầy đủ